big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

סינרון בשפיה

השנה, התקיים לראשונה שיתוף פעולה בין חב' ההייטק סינרון - קנדלה לכפר הנוער, אשר במסגרתו קבוצה נבחרת של חניכות מהכפר נפגשה עם קבוצת נשים מתנדבות מסינרון וקבוצה נבחרת של תלמידי מופ"ת נפגשה עם קבוצת עובדים מתנדבים.
במהלך המפגשים למדנו, יצרנו, טיילנו ובעיקר - מאד נהנינו. מחכים בציפייה לשנה הבאה!