big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

תלמידי מופת של כפר הנוער מאיר שפיה מתכוננים לאולימפיאדה הבינ"ל במתמטיקה

ב-26-11 התקיים בבית הספר מבחן מיון לאולימפיאדה הארצית והבינלאומית במתמטיקה. 26 תלמידים השתתפו במבחן מחזיקים להם אצבעות!!
המצטיינים מבין המתמודדים יוזמנו לקחת חלק בנבחרת הארצית למתמטיקה והמצטיינים של נבחרת הבוגרים הארצית ייסעו להתמודד במסגרת האולימפיאדה הבינלאומית למתמטיקה בהונג-קונג.