big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

תלמידי מאיר שפיה העפילו לשלב הגמר הארצי באולימפיאדת מדעי המחשב

אולימפיאדת מדעי המחשב הינה תחרות בתחום אלגוריתמים ותיכנות לבני נוער. בתחרות, נדרשים התלמידים להפגין חשיבה מתמטית יצירתית, בכדי לפתור בעיות מאתגרות.
30 התלמידים המצטיינים, העולים לשלב השלישי (ארצי), זוכים להשתתף בסדרת אימון ולימוד ברמה אקדמית. מבין תלמידים אלה, נבחרת קבוצה שטסה לחו”ל ומייצגת את ישראל באולימפיאדה הבינלאומית.
כמידי שנה, שלח ביה”ס נבחרת מרשימה של תלמידים, משכבות ט’ עד יב’, להשתתף בתחרות. 10 מתוכם (כולל שניים משכבה ט’) עלו לשלב הארצי!!! את הקבוצה מלווים ומנחים בכישרון ובאכפתיות, המורים - אורית קופרמן וזאב בקר.