big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

מגמת ביוטכנולוגיה בסיור לימודי במכון לחקר ימים ואגמים, חיפה

ביום חמישי ה- 8.1.15, ביקרו תלמידי יב’ של מאיר שפיה במעבדות חקר ימים ואגמים במטרה ללמוד על שיטות מחקר ביולוגיות וביוכמיות בחקר הפלורה הימית. זהו סיור אחד מתוך סדרת סיורים לימודיים, שעורכים תלמידי המגמה במהלך שנת הלימודים, בהנחיתו של המורה איתי הלפרין.

בסיור שנערך השבוע, בצעו התלמידים שלושה ניסויים, בהם בודדו גנים והפיקו DNA. תלמידינו זכו לשבחים בזכות הידע הרב שגילו, הסקרנות האינטלקטואלית והתנהגות למופת. יישר כוח!