big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

כתבו עלינו בעיתון!

בציר של ראשון בבוקר קמו תלמידי כפר הנוער ע"ש מאיר שפיה לבוקר שונה ומרגש עבורם, לא מדובר כאן על סיום מבחן הבגרות במתמטיקה, אך בהחלט מדובר בעוד צעד להשלמת לימודיהם בדרך לתעודת הבגרות הנכספת. את ספסלי הלימוד החליפו שורות הגפנים בכרם שפיה השוכן במורדות הכרמל ואת המחברת החליפה מזמרה. תלמידי התיכון הללו משתייכים למגמת החקלאות של בית הספר והעבודה המעשית שלהם נעשית בתחום היין..

להמשך קריאה: 

http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=235096