big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

היא משלנו

בתחרות ארצית לעבודות גמר מדעיות, שנערכה במכון ויצמן, השתתפו 8 עבודות נבחרות מ"מאיר שפיה" ובסה"כ 104 מתמודדים (!) מכל רחבי הארץ.

מבין המתמודדים הרבים, נבחרה עבודתה של תלמידת ביה"ס - דנה שביב, לעלות לשלב הגמר של התחרות.אתמול לוותה דנה, תלמידת כיתת מופת בכפר הנוער מאיר שפיה, ע"י רכזת הענף רותי בן-ישראל, וד"ר נורית הוכברג - מנחת העבודה שלה,לטקס יוקרתי ומוכבד שהתקיים בבית הנשיא הראשון, חיים וויצמן במכון ויצמן. לשלב הגמר עלו 14 מתמודדים - דנה זכתה בציון לשבח על עבודתה.