Что предлагает программа?

 • Бесплатное образование международного стандарта в одной из израильских школ (список школ вы можете получить у кураторов программы);
 • Аттестат зрелости, который принимают в любом университете мира;
 • Внеучебная программа: экскурсии, семинары, культурно-развлекательные мероприятия;
 • Бесплатное проживание;
 • После первого года обучения участники получают бесплатный билет на полет домой на каникулы;
 • Раз в 2-3 недели участники получают возможность провести выходные вне общежития (у родителей, если они проживают в Израиле, у родственников или у израильской семьи, которая сопровождает их всю программу);
 • Медицинское страхование;
 • Карманные расходы;
 • Телефонная связь.
   

Продолжительность программы:

3-4 года, в зависимости от возраста участника.

Условия участия в программе:

 • Учащиеся школ, имеющие право на репатриацию в Израиль;
 • Трехгодичная программа рассчитана на подростков, окончивших 9-й или 10-й класс средней школы. Продолжительность обучения с 10-го по 12-й класс, до получения аттестата зрелости. Возраст кандидата на 1 сентября нового учебного года должен находиться в пределах 14 лет и 9 месяцев – 16 лет и 6 месяцев.
 • Четырехгодичная программа рассчитана на подростков, окончивших 8-й или 9-й класс средней школы. Продолжительность обучения с 9-го по 12-й класс, до получения аттестата зрелости. Возраст кандидата на 1 сентября нового учебного года должен находиться в пределах 13 лет и 9 месяцев – 15 лет и 6 месяцев.
 • При приеме на программу участники подписывают декларацию о состоянии здоровья

Условия проживания:

 • Участники программы живут и учатся в школах с общежитиями, расположенных по всему Израилю. Для НААЛЕ отбираются школы, имеющие опыт успешной работы с иностранными учащимися.
 • Учащиеся живут в комнатах по 2-4 человека. В решении возникающих проблем им помогают ответственный за хозяйственные и бытовые вопросы и молодежный инструктор, а также психолог и воспитатель-консультант.

Статус участника программы "НААЛЕ":

Учащийся НААЛЕ сохраняет свое гражданство и получает дополнительно от МВД Израиля статус "иностранный учащийся", то есть участники проживают в Израиле по учебной визе.

Начало программы:

Сентябрь, ежегодно

התוכנית מופעלת ב"אגודה לקידום החינוך" (עמותה ציבורית שנוסדה ביוזמת משרד החינוך) באמצעות מינהלת מיוחדת המורכבת ממספר אגפים - חינוך והשמה, חו"ל (חבר המדינות ומזרח אירופה / אמריקה הלטינית / צרפת / ארצות דוברות אנגלית), יחידה קלינית, מינהלות ואגף בוגרים. המינהלת מכוונת מבחינה מקצועית את קליטת התלמידים ונותנת תמיכה מקצועית למוסדות החינוך, לתלמידים ולהוריהם.
פרסום ואיתור המועמדים למיון לתוכנית, נעשה ע"י נציגי הסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית אחראית גם להכנת התלמידים להגעתם ארצה, להטסתם, ולהמשך הקשר עם ההורים בחו"ל.
 
החל מתשנ"ח, ניתן שם לכל מחזור. המחזור שהגיע בקיץ 1997 נקרא "יובל" - לכבוד שנת היובל, שנת החמישים למדינת ישראל. המחזורים הבאים: "דרור", "זוהר" (לזכר שר החינוך המנוח מר זבולון המר ז"ל), "נועם" (לכבוד הרחבת נעל"ה מערבה), "עשור" - לכבוד שנת העשור לנעל"ה, "אילן" - י"א לנעל"ה, "רבבה" - לקראת הגעת חניך מס' 10,000, "גיל" - י"ג לנעל"ה ,"ידיד "-יד לנעל"ה.
בכל שנתון מגיעים לישראל כמה מאות תלמידים.
 
אוכלוסיית היעד - לתכנית מתקבלים בנים ובנות שמגלים רצון ללמוד בישראל ושיש להם נתונים אישיים המראים יכולת לימודית וכושר הסתגלות למציאות חדשה ושונה, וזאת לבדם, ללא הוריהם.
בנעל"ה לומדים תלמידים מכ- 250 ערים בכל רחבי חבר המדינות (ברית המועצות, לשעבר), מחברובסק הסמוכה ליפן, דרך אודסה השוכנת לחוף הים השחור וכלה בטאלין הסמוכה לסקנדינביה. הכיתות אינן מחולקות ע"פ איזורים גיאוגרפיים אלא להיפך. נעשה מאמץ להפגיש ולקשר בין תלמידים עם רקע אנושי ותרבותי שונה, אבל עם מטרה קבוצתית אחת - להצליח בישראל.
זה נשמע פשוט, אך מי שמכיר את האוכלוסיות השונות, יודע שלפחות מבחינת הדימוי העצמי שלהם, יש שונות גדולה בין ילידי סנט-פטרבורג (לנינגרד) - עיר הרוח והתרבות המרכזית של בריה"מ לבין ילידי כפר קטן בכל רפובליקה.
החל מתש"ס מופעלת התוכנית גם במזרח אירופה ובמדינות מערביות, כגון: הונגריה, ארגנטינה ומדינות נוספות בדרום אמריקה, מקסיקו ומדינות נוספות במרכז אמריקה, דרום אפריקה,צפון אמריקה ועוד. בתשס"ב (2002) החליטה ועדת השרים לעלייה קליטה ותפוצות שתכנית נעל"ה פתוחה מעתה לנוער יהודי מכל העולם, הרוצה ומתאים לבוא ארצה במסגרתה.
 
מוסדות החינוך בישראל - נעל"ה היא בדרך כלל תוכנית לימודית תלת שנתית) י´-י"ב), לקראת השגת תעודת בגרות ישראלית, ונחשבת כאחד הפרויקטים החינוכיים המקשר ומשלב בין מגוון שונה ורחב של מוסדות חינוך. כמו כן מתקיימות כמה כיתות ט' בתכנית ארבע-שנתית.
כיתות נעל"ה מתחנכות בבתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים וחרדיים, במסגרות של כפרי נוער, קיבוצים, ישיבות תיכוניות, אולפנות לבנות ועוד. בחירת זרם הלימודים נעשית ע"י ההורים לפני הגעת התלמידים ארצה.
 
ככלל, ברוב בתי הספר בהם לומדים תלמידי נעל"ה, הם תורמים להעלאת הרמה הלימודית. ישנה תחרות בין בתי הספר לקליטת כיתת נעל"ה.
השונות בין מוסדות החינוך, יוצרים קשרים אנושיים ומקצועיים שהם די נדירים במציאות הישראלית. במסגרת של "למידת עמיתים" למחנכי הכיתות, ניתן למצוא בקבוצה אחת את חברת קיבוץ עין שמר, מנהל ישיבה תיכונית של חסידות קרלין, מחנך מ"חוות הנוער הציוני", ומחנכת במוסד חרדי לבנות.
 
תהליך המיון - באמצעים שונים נערך פרסום במירב הערים, הארגונים היהודיים והישראליים, באחריות הסוכנות היהודית. לאחר מיון ראשוני ע"י השליחים, יוצאים מטעם מינהלת נעל"ה צוותי מיון לערים השונות. הצוות כולל אנשי מקצוע בתחומי החינוך והפסיכולוגיה. כל תלמיד נבחן בסידרת מבחנים כדי לנסות ולאבחן כל גורם ומידע היכול להשפיע על ההחלטה לקבלו לתוכנית. לעיתים, מועמד שעבר שלב זה, נדרש להגיע למחנה הכנה (ומיון נוסף) שמתקיים בקיץ. רק לאחר מכן, המועמד מקבל תשובה חיובית אם התקבל לתוכנית, ולאיזה מקום חינוך יגיע בארץ.
 
הקשר עם ההורים - כל תלמיד מחמ"ע זכאי פעם אחת במהלך התוכנית לנסוע על חשבון הסוכנות היהודית לבקר את הוריו. קשר שוטף נעשה באמצעות מכתבים, שיחות טלפון (לא מעט תלמידים משתמשים בפלאפונים כדי להיות זמינים להוריהם), דואר אלקטרוני ועוד.
חלק גדול מההורים רואים בילדיהם מעין "חיל חלוץ" לקראת עלייתם לישראל.
 
משפחות מארחות - במהלך התוכנית נעשה מאמץ לקשר את התלמידים למשפחות ישראליות המתנדבות לשמש כ"מקשרים" לחיים בישראל והדואגות לארח את התלמידים לסופי שבוע.
משפחות אלו פותחות את ליבם ודלתות ביתם בפני התלמידים. מתפתחים קשרים הנמשכים גם לאחר סיום התוכנית ולאורך השירות הצבאי.
משפחות אלו באות מנופיה האנושיים המגוונים של מדינת ישראל - מבחינת מוצאם, השכלתם, מקום מגוריהם וכו´.
אלו ה"פנים היפות" של החברה הישראלית.
 
 
בוגרי נעל"ה - כ- 90% ממסיימי התוכנית מחליטים להישאר בישראל לאחר סיום הלימודים. כ- 50% מההורים עולים במהלך התוכנית.
רוב הבוגרים משרתים בצה"ל או במסגרת השירות הלאומי. כ- 7% פונים ללימודים במסגרת ה"עתודה האקדמית", בעיקר במקצועות עתירי טכנולוגיה.
בוגרי נעל"ה בצה"ל, מהווים כ- 40% מאוכלוסיית ה"חיילים הבודדים" וכ- 25% מכלל החיילים העולים.
בוגרים אלו משרתים בכל יחידות צה"ל. ישנם קצינים וקצינות, צוערים בקורסי טיס, לוחמים ב"קומנדו הימי" ועוד.
מתוך הבנה לצורך בהמשך תמיכה וקשר גם לאחר סיום הלימודים ומתוך הכרה ששירות מוצלח הוא שלב חשוב בתהליך הקליטה בישראל, הוקם אגף בוגרים במינהלת נעל"ה. אגף זה פועל בשת"פ מלא עם צה"ל ומשרד הקליטה.
האגף פועל על מנת לאפשר לבוגרים להגיע לשירות משמעותי בצה"ל, מהווה "כתובת" לבוגרים ולמערכת הצה"לית, שולח חבילות לחיילים, נותן ייעוץ נפשי במקרים מסוימים, תומך בקיום אירועים חברתיים ותרבותיים לבוגרים, ונציגיו מבקרים את הבוגרים במקום שירותם.